moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
AWL, czyli renoma budowana latami

Elitarność wyższej uczelni zależy głównie od ludzi, którzy ją tworzą. To dzięki wysiłkom naszych pracowników, żołnierzy i nauczycieli AWL stała się miejscem prestiżowym, w którym wiedzę zdobywają przyszli oficerowie Wojska Polskiego – mówi gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka. Rektor-komendant Akademii Wojsk Lądowych opowiada o zmianach, jakie zaszły i jakie są planowane w AWL-u.

Dzisiaj w AWL-u, najstarszej polskiej uczelni wojskowej, rozpoczyna się nowy rok akademicki. Czym będzie się różnił od poprzednich?

Gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka: Różnic będzie wiele. Przede wszystkim rozpoczniemy go z ponad 3 tys. studentów. Około 2,5 tys. z nich to studenci w mundurach, a blisko 500 to cywile. Obecnie tylko na pierwszym roku studiów mamy więcej podchorążych, niż było ich jeszcze kilka lat temu na wszystkich rocznikach. Kształcimy nie tylko żołnierzy z Polski, lecz także z państw NATO oraz Ukrainy. Organizujemy kursy oficerskie dla żołnierzy zawodowych i osób cywilnych. Akademia Wojsk Lądowych prowadzi również kursy kwalifikacyjne, doskonalące, kursy przeszkalania kadr rezerwy, terytorialnej służby wojskowej oraz Legii Akademickiej.
Obecnie przygotowujemy się do otwarcia szkoły doktorskiej, a niedawno uruchomiliśmy uniwersytet trzeciego wieku.
Cały czas tworzymy też nowe miejsca pracy i służby dla doświadczonej kadry dowódczej i dydaktycznej. Staramy się, aby wśród wykładowców byli najlepsi oficerowie z jednostek wojskowych z całego kraju, bo w ten sposób zapewniamy naszym studentom wysoki poziom kształcenia.

REKLAMA

Jakie zmiany będą w programie kształcenia?

Od nowego roku akademickiego studenci pierwszego roku będą kształcić się w ramach jednolitych, 10-semestralnych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Zmian jest jednak więcej. W Akademii utworzyliśmy Wydział Dowodzenia, a w nim niedługo rozpocznie działalność Instytut Rodzajów Wojsk. To nowa baza szkoleniowa Akademii w Żaganiu.
Warto zaznaczyć, że AWL posiada już uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w takich dyscyplinach, jak nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie. Obecnie trwają starania w zakresie przyznania nam takich uprawnień w trzeciej nowo powstałej dyscyplinie, czyli inżynierii bezpieczeństwa.

W służbie żołnierza liczą się zarówno teoria, jak i praktyka. Czy zwiększacie nacisk na rozwijanie u podchorążych umiejętności praktycznych?

Oczywiście, nasi studenci wojskowi już teraz zdobywają więcej umiejętności praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w centrach i ośrodkach szkolenia oraz w jednostkach wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ i Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych. Szkolenia kształtujące umiejętności praktyczne przewidziane w programie studiów o profilu praktycznym będą prowadzone w obiektach dydaktycznych uczelni, w tym w Instytucie Rodzajów Wojsk.
Kolejne zmiany są efektem wprowadzenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, co wynika z ustawy o obronie ojczyzny. Tą formą rocznego szkolenia rozpoczyna się obecnie kształcenie oficerskie w naszej akademii (pierwszy raz zdecydowano się tak rozpocząć kształcenie rok temu). Przypomnę, że pierwszy rok nauki zakończony jest egzaminem na podoficera. Przewidziana w programach studiów część szkolenia specjalistycznego będzie realizowana w Instytucie Rodzajów Wojsk. Kursy te mają być skierowane m.in. do grup pancerno-zmechanizowanej, aeromobilnej czy rozpoznania ogólnego.
Jednak zasadnicza część szkolenia specjalistycznego będzie nadal prowadzona w centrach i ośrodkach szkolenia przeznaczonych dla różnych rodzajów wojsk, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz systemy symulacji taktycznej i urządzenia szkolno-treningowe. Chodzi tu m.in. o Akademię Abrams w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu czy Ośrodek Szkolenia Leopard w Świętoszowie oraz bazę Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
Podchorążowie podczas szkolenia będą również uczestniczyć w kursach specjalistycznych prowadzonych przez jednostki wojskowe, nabywając w ten sposób, już w trakcie studiów, praktyczne umiejętności. Do tej pory w takich szkoleniach uczestniczyli dopiero po ukończeniu studiów.

Czyli nastąpią też zmiany w systemie praktyk podchorążych…

Tak. Dodatkowym elementem wzmacniającym umiejętności praktyczne słuchaczy będą praktyki zawodowe (dowódcze) w jednostkach wojskowych. To zasadnicza zmiana jakościowa w szkoleniu podchorążych, którzy po drugim roku studiów mają odbywać praktyki dowódcze na poziomie dowódcy drużyny w wymiarze dwóch miesięcy, na trzecim roku będą to praktyki miesięczne oraz praktyki dowódcze na poziomie dowódcy plutonu. Praktyki studentów piątego roku potrwają z kolei aż sześć miesięcy. Wszyscy podchorążowie, zgodnie z nowym programem, ukończą także kurs instruktora strzelectwa.
Na pewno istotnym narzędziem kształtowania umiejętności dowódczych będzie udział podchorążych w ćwiczeniach wojskowych realizowanych w grupach i specjalnościach wojskowych.
Bardzo ważnym aspektem, dzięki któremu zwiększymy jakość kształcenia wojskowego naszych podchorążych z kierunku wojskowo-lekarskiego, będzie ich udział w szkoleniach poligonowych organizowanych przez Instytut Rodzajów Wojsk.

Jak AWL odpowiada na wyzwania XXI wieku? Jak wygląda Wasza baza dydaktyczna?

W Akademii od lat działa Zakład Symulacji Taktycznych Wydziału Dowodzenia, w którym cały czas pracujemy nad rozbudową i utrzymaniem bazy dydaktyczno-szkoleniowej w zakresie wykorzystywania urządzeń symulacyjnych i treningowych. AWL jest użytkowniczką kilku platform oraz systemów symulacji konstruktywnej, które zamierzamy w najbliższym czasie rozwijać.
Budowane są także obiekty szkoleniowe, które zostaną wyposażone w najnowszej generacji urządzenia szkolno-treningowe i nowoczesne systemy symulacji taktycznej. Rozwijane będą stanowiska przeznaczone dla czołgów i wozów bojowych, które wchodzą w skład uzbrojenia polskiego wojska.
Akademia posiada bazę symulacji konstruktywnej i wirtualnej, w której podchorążowie szkolą się w zakresie dowodzenia. W najbliższych latach chcemy pozyskać symulatory sprzętu będącego w wyposażeniu sił zbrojnych i dopiero wchodzącego do jego składu.
To oczywiście tylko część naszych planów.

Rozwijacie także kontakty międzynarodowe…

Nasi żołnierze biorą udział w przedsięwzięciach w ramach wojskowego Erasmusa EMILYO, m.in. we Włoszech, Francji, w Rumunii, Austrii czy na Łotwie. Od lat realizujemy Międzynarodowy Kurs Przywództwa Wojskowego, w którym uczestniczyli wykładowcy i instruktorzy z USA, Kanady i Austrii oraz studenci cywilni i wojskowi z uczelni z Kanady, Rumunii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Włoch i Belgii.
Po okresie pandemii wznowiliśmy współpracę z United States Military Academy West Point oraz z partnerem koreańskim – Akademią Wojskową w Seulu. W tym roku koreańscy kadeci uczestniczyli w Międzynarodowym Górskim Spotkaniu Kadetów (ICMM) oraz w Międzynarodowym Kursie Przywództwa Wojskowego. Z kolei w ubiegłym roku AWL razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki była organizatorem IV Polsko-Brytyjskiego Forum Naukowego poświęconego współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Zainicjowaliśmy współpracę z amerykańskim Uniwersytetem Służb Mundurowych Nauk Medycznych w Bethesda. Dzięki temu podchorążowie korpusu medycznego będą mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach szkoleniowych, np. w ćwiczeniach „Operation Bushmaster”. W nadchodzącym roku zamierzamy uruchomić międzynarodowy kurs ratownika pola walki, który będzie skierowany zarówno do polskich podchorążych, jak i żołnierzy spoza kraju.

Dbacie więc, aby AWL była nie tylko najstarszą, lecz także najbardziej elitarną uczelnią wojskową w kraju…

Elitarność zależy przede wszystkim od ludzi, którzy tworzą uczelnię. To właśnie dzięki ich wysiłkom AWL jest prestiżową akademią, w której wiedzę zdobywają przyszli oficerowie Wojska Polskiego. Renomę buduje się latami. Dzięki systematycznej i ciężkiej pracy naszych pracowników, żołnierzy i nauczycieli, którym niezmiennie przyświeca nasze motto „Veritas, Honor, Patria”, czyli „Prawda, Honor, Ojczyzna”.


 

Gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Ukończył także studia na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademię Sztuki Wojennej. Służbę wojskową rozpoczął w 43 Batalionie Saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Potem był dowódcą kompanii prewencji w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, specjalistą w sztabie Komendy Głównej ŻW oraz m.in. komendantem Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej i szefem sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Uczestniczył w misji poza granicami kraju – służył w Afganistanie. Był także nauczycielem akademickim, m.in. na Akademii MW, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

Rozmawiał: Bogusław Politowski

autor zdjęć: AWL

dodaj komentarz

komentarze


Przerwany lot „Orlika”
 
Nowoczesna łączność dla armii
Brak perspektyw na szybką zmianę sytuacji w Ukrainie
Sukcesy wojskowych w żeglarstwie i łyżwiarstwie szybkim
Gwałty stały się bronią rosyjskiej armii
„Nie” dla wojskowej misji w Ukrainie
Sztandar dla Dowództwa WOT
Tylko sprawny żołnierz może być skuteczny na polu walki
Eurofightery znowu w Polsce
Medale dla sportowców z „armii mistrzów”
Pamiętamy o Niezłomnych
Jastrzębie przyleciały znad Bałtyku
Ferie w mundurze
Jaką drogą po wojskowy indeks?
„Brilliant Jump 2024”: finał długiego marszu
Szefowie obrony NATO o zakupach amunicji
W Polsce będzie centrum NATO-Ukraina
Jakie podwyżki dla żołnierzy
Miejsce kobiet jest (również) w lotnictwie
Polska przystań brytyjskich jeńców
Podoficer pies
Zmiany w zarządzie PGZ-etu
Zachód przeciwko „korsarzom”
Zamiana po włosku
Nowy szef CWCR
Komandosi szkolą psy bojowe w Iraku
BAP przenosi się z Estonii na Łotwę
Strzelczyni CWZS-u na pucharowym podium
F-16 z misją PKW Orlik w Estonii
Carl-Gustaf w polskiej armii
Tajna misja polskiej agentki
W Jachrance o skokach spadochronowych
Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
Andrzej Grzyb: Ws. obrony cywilnej liczę na porozumienie ponad podziałami
Więcej pieniędzy w portfelach żołnierzy
Ostrożnie! Czołgi na drodze
Szwecja kolejnym członkiem NATO
Kleszcze dla wojska
Leopardy jadą na poligon
Żołnierze NATO nie pojadą do Ukrainy
Sojusznicza przeprawa przez Wisłę
Wielki test w West Point coraz bliżej
Palmiry – miejsce kaźni
Air Show ’25 – do zobaczenia
Rusza morski „Dragon”
Podwyżki dla zawodowców coraz bliżej
Gdzie są szczątki Tu-154M? Podkomisja Macierewicza pod lupą
Wyposażenie indywidualne żołnierzy do wymiany
Złota taekwondzistka, srebrni hokeiści na trawie
Walczyli o wolną Polskę, zginęli od kul UB
Będzie za co kupić koreańską broń
Brąz razy sześć dla żołnierzy na mistrzostwach świata i Europy
Nowe mundury pod lupą 18 Dywizji
Nowoczesny system IBCS dla Wojska Polskiego
Którą drogą do armii?
Co z podwyżkami dla żołnierzy?
Lotnictwo i kobiety
Telefon zaufania dla żołnierzy
Priorytety dla armii

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO